Ortayer.com - Alışverişin Tam Ortası ::Gizlilik Sözleşmesi

İşbu gizlilik politikası www.ortayer.com kullanıcılarının elektronik ortamda SATICI ile paylaşmış oldukları kişisel bilgilerin korunması ve kullanıcıların bu bağlamda sahip olduğu hakları düzenlemekte olup bu politikanın kapsamı dışında kalan hallerde SATICI söz konusu kullanıcı bilgilerini şirketimizle doğrudan ilgisi olmayan üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmayacaktır. Hizmetin 3. taraf hizmet sağlayıcılardan alınması durumunda bu paylaşımların sorumluluğu bu firmaların olacaktır. SATICI bu durumu ödeme öncesi MÜŞTERİ’ye açıkça belirtmekle yükümlüdür.

GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Sözleşmede tanımlanan SİTE projesi esnasında SATICI tarafında SİTE’de açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

SİTE yayın kapsamında veya sonrasında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi işbu sözleşmede söz konusu olan MÜŞTERİ’ye sunmak durumundadır. SATICI, SİTE’de yer alan ve elektronik ortamda paylaşılmış hizmetlerle ilgili bilgi, belge ve elektronik dokümantasyonun gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde MÜŞTERİ’nin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

SATICI kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riâyet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile MÜŞTERİ’nin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

SÜRE

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riâyet yükümlülüğü, SİTE’den yapılan hizmet alımından başlar, hizmet kullanımına kadar devam eder. Hizmet sonrası MÜŞTERİ talep ederse hizmetle ilgili tüm bilgilerin imhasını isteyebilir.

TEBLİGAT

Taraflar uyuşmazlık durumunda noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece MÜŞTERİ’nin (7 gün içinde), SİTE’de belirtilen adresi Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme sanal ortamda hizmet detaylarının satın alındığı günkü güncel haliyle geçerlidir.